O mne

Bakalárske štúdium som ukončil na Masarykovej univerzite v Brne v dvojodbore Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní a strategická studia. Témou mojej záverečnej práce bola prípadová štúdia cryptojackingu ako novej hrozby v kybernetickom priestore. Magisterské štúdium som absolvoval v odbore Bezpečnostní studia na Karlovej univerzite v Prahe. Vo svojej diplomovej práci som sa venoval psychológií phishingových útokov počas pandémie COVID-19. Od mája 2021 pôsobím ako externý redaktor technologického portálu Živé.sk

Vo svojich publikáciách sa zameriavam predovšetkým na kybernetickú bezpečnosť zo spoločensko-politického hľadiska a prevenciu kybernetickej kriminality. Mimo osobnej webstránky publikujem na blogu SME.sk a portáli Preventista.sk.

V minulosti som spolupracoval s viacerými neziskovými organizáciami zameranými na bezpečnosť, predovšetkým však so Slovenským inštitútom pre bezpečnostnú politiku, kde som pôsobil ako šéfredaktor portálu CyberSec.sk. Následne som obsadil miesto výkonného editora v českom bezpečnostnom centre Evropské hodnoty. Mimo analytickej, redaktorskej a editorskej činnosti sa venujem aj grafike, DTP prácam a správe webstránok.

Kontakt: kalinakviliam@protonmail.com

Twitter: @viliamkalinak

PGP: 9103 374C 8160 A4C6 AB6A 5571 861B 2B08 C2CE 8A93